(Görme Özürlüler İçin)
ÜYE GİRİŞİ

Vatandaşlık No:
Şifre:
 
Şifremi Unuttum
TÜRGÖK Üyelik Formu

Yazı Boyutu Büyüklüğü:
A-|A0|A+


E-Bülten Aboneliği

E-posta Adresiniz

Arkadaşınla Paylaş

İsminiz:

E-posta Adresiniz:

Arkadaşınızın E-posta Adresi:


Kütüphaneler arası Eşgüdüm Komitesi Toplantı Çağrısı Ve Gündemi
tarih: 27.10.2010

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Getem’in ev sahipliğinde 23.06.2008 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar gereğince bir sonraki toplantının Altınokta Körlere Hizmet Vakfının ev sahipliğinde yapılması görüşü benimsenmişti.Kütüphaneler arası eşgüdüm komitesi toplantısının 27.10.2008 pazartesi günü saat 10.00 da Altı nokta Körler Eğitim Ve Kültür Merkezi Geçim Sokak No :21 Kurtuluş – Ankara adresinde yapılması düşünülmektedir. Komite temsilcilerinin toplantıda eksiksiz olarak bulunması yararlı olacağından tarihin sizin için uygun olup olmadığı konusunda 13.10.2008 tarihine kadar bilgi vermenizi rica ederiz.

Toplantı Gündemi :

1) Bir önceki toplantıda alınan kararların ve bu kararlara ilişkin gelişmelerin gözden geçirilmesi.
2) Uygulanamayan kararların nedenlerinin görüşülerek çözüm yollarıyla ilgili yeni önerilerin değerlendirilmesi.
3) Sesli Kitap kayıtlarında uyulması gereken standartların gözden geçirilerek son şeklinin karara bağlanması.
4) Görme engellilerle ilgili kütüphanecilik hizmetleri bülteni çıkarılmasıyla ilgili hususların görüşülmesi.
5) 2009 yılında ikinci kütüphanecilik sempozyumu yapılması ile ilgili konuların değerlendirilmesi.

ek madde : kitaba erişim ve kitaptan yararlanmanın bir kör için nasıl kolaylaştırılılabilir. – Şevket Köseoğlu – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı

Altınokta Körlere Hizmet Vakfı adına komite üyesi,

Halil KÖSELER

TLF. : Altınokta Körler Kütüphanesi - 0312 – 363 77 45 (4)
Halil Köseler - 0505 – 813 87 13

ALTINOKTA KÖRLER KÜTÜPHANESİ
27 EKİM 2008 -
KONU: 2. KÜTÜPHANELER ARASI İZLEME VE EŞGÜDÜM KOMİTESİ
TOPLANTI RAPORU VE ALINAN KARARLAR :

1. Komite tarafından alınan kararların uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için ilgili kurumlara raporların ve kararların 15 ( on beş) gün içerisinde resmi yazı ile gönderilmesi, kurum yetkililerinin bu kararların uygulanması ile ilgili personel görevlendirmesi ve süre belirlemesi konusunda karar alması.
2. Komite tarafından alınan kararlar ve yazılan raporların Milli Kütüphaneye gönderilerek resmi yazışmayla raporların ilgili sekretaryanın Milli Kütüphane tarafından yapılması.
3. Seslendirilmiş olan kitaplarla ilgili veritabanı oluşturulması için Milli Kütüphane Başkanlığı’nın bu hizmeti gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.
4. Kitap seçiminde uyulması gereken standartların komite tarafından onaylanması ve Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından ilgili kurumlara dağıtımının yapılması.
5. Ocak 2009 tarihinde çıkacak bültenin öncelikle kurumların kendi Web sayfalarında yayınlanmasına, ayrıca komite üyesi ve ilgili diğer kurumlara gönderilmek üzere belirli sayıda basılmasına, Halil Köseler’in dergide çıkacak yazıları koordine etmesine, derginin mürekkep çıktısının Milli Kütüphane tarafından, Braille nüshalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından basılmasına karar verildi.
6. Bir sonraki toplantının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi’nde yapılması kararlaştırılmıştır.
7. 2009 yılında yapılması düşünülen kütüphanecilik sempozyumunun bir sonraki toplantıda görüşülmesi, toplantıya kadar sempozyumla ilgili ön hazırlık yapılmasına karar alınmıştır.
8. Ek madde: kitaba erişim ve kitaptan yararlanmanın bir kör için nasıl kolaylastırılabilir. – Şevket Köseoglu – İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kıtaplığı