(Görme Özürlüler İçin)
ÜYE GİRİŞİ

Vatandaşlık No:
Şifre:
 
Şifremi Unuttum
TÜRGÖK Üyelik Formu

Yazı Boyutu Büyüklüğü:
A-|A0|A+


E-Bülten Aboneliği

E-posta Adresiniz

Arkadaşınla Paylaş

İsminiz:

E-posta Adresiniz:

Arkadaşınızın E-posta Adresi:


T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : M.34.0.IBB.O.21 .31 .909.02/ Q 3 _-7 ,-j -1632+S3
C)g. .TZ./2009
Konu : 3 . Eşgudum Komitesi Toplantisi
KULTUR VE TURIZM BAKANLI61
Milli Kütüphane Başkanligına
İlgi: 19.01 .2009 tarih ve B.16.0.MKB.0.78 .06.00-550-06-10609 sayili yaziniz. Alti Nokta Körlere Hizmet Vakfı ev sahipliğinde 2. Eşgüdüm Komitesi toplantısı 27 Ekim 2008 tarihinde yapılmış toplantıya ait belgeler Kültür ve Turizm Bakanligi Milli kütüphane Başkanlığınca ilgili kurum ve katılımcilara gönderilmiştir. Eşgüdüm toplantisinda alınan karar geregi bir sonraki toplantının Istanbul Büyük şehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Mudurlugünde Körler Kütüphanesinde 12 Haziran 2009 Cuma Gunu 10.30 yapilmasi uygun görülmüştür .
Eşgüdüm Komitesinde belirlenen gündem maddeleri haricindeki görüşülmesini istediğiniz gündem maddelerini aşağıda belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi körler kütüphanesi yetkililerine mail, telefon veya faks yoluyla bildirilmesi hususunda; gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.
ILETISIM:
Şevket KöSEOGLU (Körler Kütüphanesi Sorumlusu)
Merve BERSE
Sonay KALECI
Tel: 0 (212) 417 25 46 Fax: (212) 4171925 KorlerBolumuqibb.gov.tr
ab
Belediye Başkan a.
Genel Sekreter Yardimcisi

Dağıtım
• Basbakanlik Özürlüler Idaresi Başkanligina
• Kütüphaneler ve yayımlar Genel Müdürlüğüne
• Boğaz Içi üniveerstesi Rektörlüğü “Getem”
• Anadolu üniversitesi Rektörlüğüne
• (Kütüphane dökümantasyon Dairesi Baskanligi Körler Bölümü)
• İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğüne
• Izmir Il halk Kütüphanesi Müdürlüğüne
• Istanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına
• (Kütüphane Ve Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi)
• Türkiye Görme Özürlüler Kütüphanesini Kurma ve Yaşatma Derneği Başkanlığına
• Altı nokta Körlere Hizmet Vakfi Başkanlığına
• (Altı nokta Körlere Hizmet Vakfi Kütüphanesi)
• Türkiye Cumhuruiyeti Milli Eğitim Bakanlığına
• (Eğitim Teknolojileri Yayımlar Dairesi Başkanlığına)

TC
İSTANBULBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR SOSYALİŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE MUZELER MÜDÜRLÜĞÜ

KONU: körler kütüphaneleri arasında yapılan 3. eşgüdüm komitesi toplantı kararları

İSTANBUL büyükşehir belediyesi kütüphane müzeler müdürlüğü körler kütüphanesi ev sahipliğinde türkiyede körlere hizmet veren kütüphane birimlerinin oluşturduğu eş güdüm ve kordinasyon komitesi 3. toplantısını yapmış belirlediği gündem maddelerini görüşmüş daha önceki toplantılarda alınan kararların gerçekçi ve sağlıklı bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmaları yapmıştır.
A. GÜNDEM
1- Sempozyum
2- Dergi
3- Kitap oluşturma Standartların görüşülmesi
4- DAISY’Sesli Kitap Üretiminin Görüşülmesi
5- Oluşturulan Kütüphaneler Arası Ortak Veri Tabanının İşler Hale Getirilmesinin Tartışılması

1. Gündem Maddesi: Sempozyum
• Konuyla ilgili olarak düzenlenecek olan Sempozyumun 2010 yılı Nisan ayının ikinci haftası (15-16 Nisan 2010 tarihlerinde) yapılmasına karar verildi.
• Konuların bir sonraki eşgüdüm toplantısında görüşülmesine, konu taslaklarının toplanması sorumluluğumun GETEM’e verilmesine karar verildi.
2. Gündem Maddesi: Dergi
Çıkarılacak olan derginin konu başlıklarının belirlenerek Halil KÖSELER’e tebliğ edilmesine karar verildi.
Dergi Konu Başlıkları:
a) Kütüphanecilik alanındaki Uluslararası gelişmeler
b) Kitap Üretim Standartları
c) Kütüphanelerden Haberler
d) Örnek Kitap Önerileri
e) Son Eklenen Kitapların Listesi. (Bu liste Braille Dergide yer almayacak. Elektronik ortamda ve mürekkep baskıda yer alacak)
f) Gönüllü okuyucu röportajları
g) Kütüphanecilikle ilgili Teknik Gelişmeler
3. Gündem Maddesi: Standartların Görüşülmesi
Test ve Ders kitabı okuma kuralları konusunun bir dahaki toplantıda daha detaylı görüşülmesi bu konuda GETEM tarafından hazırlanan yazının Eşgüdüm e posta grubunda tartışılarak bir sonraki toplantıda son şeklinin verilmesine karar verilmiştir.
4. Gündem Maddesi: DAISY Sesli Kitap Üretiminin Görüşülmesi
• İ.B.B Körler Kütüphanesi yetkilisi Şevket KÖSEOĞLU tarafından DAISY üretim standartları konusunda komite üyelerine kısa bilgiler verildi.
• İbb körler kütüphanesinin örnek uygulamalarının kurumlara gönderilmesi kararlaştrıldı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilginin e posta grubunda paylaşılmasını,
• ileri safhada tüm komite üyelerine ve kurumlarda uygulayıcı olacaklara DAISY programı kullanım eğitiminin verilmesine,
• bu eğitimin İ.B.B Körler Kütüphanesi Yetkilisi Şevket KÖSEOĞLU tarafından verilmesine karar verildi.
5. Gündem Maddesi: Oluşturulan Kütüphaneler Arası Ortak Veri Tabanının İşler Hale Getirilmesinin Tartışılması
a) GETEM’in TURGÖK tarafından üretilen kitapları teslim alarak gerek on line, gerek of line olarak dağıtılmasına karar verildi.
b) Kitap üretim eşgüdümünün sağlanması için Eşgüdüm Toplantısına katılan körlere yönelik koleksiyonları olan Kütüphane ve Kurumlar mevcut ve üretecekleri sesli kitapların Milli Kütüphaneye aktarıp sisteme dahil kütüphanelerin kullanımına açacaklar.
c) Oluşturulan ortak veri tabanıyla ilgili aşağıdaki kararlar alındı:
• Veri tabanındaki sonuç listesine format sütunu’da eklenerek sesli kitap, e kitap ve Braille Kitap seçeneklerinin eklenmesi
• Ortak veri tabanındaki arama kriterlerinin genişletilmesi,
• kurumsal kullanıcının kitap arama sırasında kitapların durumuna, formatına ve bulunduğu yere göre (üretildiği Kuruma göre) arama yapılabilmesi
• Milli Kütüphane tarafından tüm Eşgüdüm Komitesi üyelerine resmi yazı gönderilerek, her kurumun kendi kitap kataloğunu orta veri tabanına yüklenmek üzere Milli Kütüphaneye gönderilmesine karar verilmiştir.
• Tüm kurumların bundan sonra üretecekleri tüm kitapları eş zamanlı olarak bu veri tabanına yüklenmesine karar verildi.
6.Bir sonraki toplantıya ÜNAK’tan bir kişinin gözlemci olarak çağrılmasına ve ÜNAK’ın komitemize üyeliğinin bu toplantıda görüşülmesine
7.Bir sonraki toplantının 1 ve 15 Ekim 2009 arası İzmir ilhalk kütüphanesinde yapılmasına karar verildi.
8.Eş Güdüm Komitesi Toplantı Kararlarının kurumların kendi web sayfalarında ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı web sayfasında yayınlanmasının önerilmesi

Katılımcılar
Şevket KÖSEOĞLU İ.B.B Körler Kütüphanesi Sorumlusu
0.212.417.19.25 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Aygül ÖNCEL İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Kütüphanecisi
0.232.483.38.46 0.505.802.10.84 ayguloncel@htomail.com
Ramazan BAKIRCI Milli Kütüphane Başkanlığı
0.312.212.62.00/7315 0.542.341.67.79 ramazan@mkutup.gov.tr
Onur BAL Milli Kütüphane Başkanlığı
0.312.212.62.00/7313 0.535.453.02.64 onur@mkutup.gov.tr
Mustafa DEVRİM Anadolu Üniversitesi İşitsel Bölüm Sorumlusu
0.222.335.05.80/1742 0.506.711.71.51 mdevrim@anadolu.edu.tr
Engin YILMAZ Boğaziçi Üniversitesi (GETEM)
0.212.359.75.38 0.532.552.11.40 engin_yilmaz@yahoo.com
0.212.359.75.39
Birol AYDOĞAN Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü
0.212.522.31.67 0.535.891.35.60 birol.aydogan@hotmail.com

Şevket Köseoğlu
İstanbul büyükşehir belediyesi
Kütüphane müzeler müdürlüğü
Körler kütüphanesi sorumlusu