(Görme Özürlüler İçin)
ÜYE GİRİŞİ

Vatandaşlık No:
Şifre:
 
Şifremi Unuttum
TÜRGÖK Üyelik Formu

Yazı Boyutu Büyüklüğü:
A-|A0|A+


E-Bülten Aboneliği

E-posta Adresiniz

Arkadaşınla Paylaş

İsminiz:

E-posta Adresiniz:

Arkadaşınızın E-posta Adresi:


İZMİR ATATÜRK İL HALK KÜTÜPHANESİ
TARİH: 09 / 04 / 2010
KONU: GÖRME ENGELLİ KÜTÜPHANELERİ 5. EŞGÜDÜM TOPLANTISI

          Gündem Maddeleri:

 • Bir önceki toplantı kararlarının okunması ve değerlendirilmesi
 • Ortak Veri Tabanı
 • Eşgüdüm komitesinin yapısı
  • Komitenin resmileştirilmesi
  • Gözlemci olarak katılım
 • Kurumların üyelik paylaşımı
 • Okul öncesi ve okul dönemi çocuk materyalinin çoğaltılması.
 • Sempozyum
 • Bir Önceki Toplantı Kararlarının Gözden Geçirilmesi:

          Bir önceki toplantıda alınan kararlara göre dergi çıkarılmasında kurumlara verilen   görevlerin tam olarak yerine getirilmediği görüldü ve yapmayanlar uyarıldı

 • Ortak Veri Tabanı:
 • Milli Kütüphane tarafından oluşturulan ortak veri tabanına Eşgüdüm Komitesi üyesi olan tüm kitaplıkların verilerini girmesi ve düzenli olarak güncelleştirilmesi konusu vurgulandı.
 • Ortak veri tabanında kitap girişinde kullanılacak konu başlıklarının Milli Kütüphanede kullanılan Dewey sistemine göre yeniden şekillendirilmesi konusunun altı çizildi ..
 • Bilgi gönderiminin en geç 03 Mayıs 2010 tarihi, saat 07.00’ye kadar gönderilmesi ve bu tarihi takip eden haftada Milli Kütüphane tarafından hangi kitapların girildiğinin bildirilmesi vurgulandı.
 • Eşgüdüm Komitesinin Yapısı:
 • Eşgüdüm Komitesinin resmi ve daha yaptırımcı bir yapıya kavuşturulması için “25 Aralık 2007 tarihli Eşgüdüm Toplantısı raporu doğrultusunda tüm kurumların imzasına açılacak bir protokol hazırlanmasına,
 • bu protokolün komite üyesi tüm kurumlara gönderilerek kurumun idari yöneticisi tarafından onaylanmasının istenmesine,
 • Eşgüdüm komitesinin yapısı ile ilgili olarak; körler için kitap üretmek isteyen çalışma gruplarının, komite üyelerinden kime başvurduysa o kurumun sorumluluğu altında çalışmasına,
 • kurumsal kimliği olan ve görme engelliler için kitap üreten kurumların Eşgüdüm Komitesinin asli üyeleri olmasına,
 • bu kitaplıklar arasında asli üyemiz olmayan kurumların bir sonraki toplantıya davet edilmesine ve uygun görülürse komite üyeliğine alınmasına karar verildi.
 • Kurumların Üyelik Paylaşımı:

       Prensip olarak tüm komite üyelerinin kullanıcılarının, diğer komite üyelerinin kitaplıklarını da rapora gerek olmaksızın üye olmaları kabul edildi.
Bunun  için teknik detayların İBB Körler Kütüphanesi tarafından araştırılarak gruba bilgi sunulmasına karar ar verildi.

 • Okul Öncesi ve Okul dönemi Çocuk Materyalinin Çoğaltılması:
 • Çocuk kitaplarıyla ilgili olarak özellikle küçük yaştaki kör çocukların sesli kitaptan çok, kabartma kitaba gerek duyduğu doğrultusunda görüş birliği sağlandı.
 • Bununla ilgili olarak kabartma baskıya hazır halde Microsoft Word formatında elektronik çocuk kitaplarının toplanması gerektiği kararı alındı.
 • Elektronik kitapların hazırlanmasının Milli Kütüphanede olmasını, baskı işinin de gerekli destekler verilerek İBB Körler Kütüphanesine verilmesine karar verildi.
 • Uluslar arası Sempozyum :

Uluslar arası sempozyumdan önce 16-17 Ekim 2007 tarihinde yapılan 1. Ulusal Körler ve Kütüphanecilik sempozyumunun ikincisinin düzenlenmesinin yararlı olacağına işaret edilerek bu konuda GETEM ve İBB Körler Kütüphanesinin görevlendirilmesine karar verildi. Bu nedenle, uluslararası sempozyuma bir tarih saptamak yerine Milli Kütüphane ile Kültür ve Turizm Bakanlığının birlikte yürütecekleri projenin beklenmesine karar verildi.

Not: Eşgüdüm Toplantı Kararlarının kurumların kendi web sitelerinde yayınlanması uyarısı bir kez daha yinelendi.