(Görme Özürlüler İçin)
ÜYE GİRİŞİ

Vatandaşlık No:
Şifre:
 
Şifremi Unuttum
TÜRGÖK Üyelik Formu

Yazı Boyutu Büyüklüğü:
A-|A0|A+


E-Bülten Aboneliği

E-posta Adresiniz

Arkadaşınla Paylaş

İsminiz:

E-posta Adresiniz:

Arkadaşınızın E-posta Adresi:


T.C
KÜLTÜR TURİZİM BAKANLIĞI
MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI
Tarih: 26.11.2010

KONU: GÖRME ENGELLİ KÜTÜPHANELERİ 6. EŞGÜDÜM TOPLANTISI
KATILIMCILAR

-Milli Kütüphane Başkanlığı (Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi)
-Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
-İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi
-İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi
-Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
-Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü “Getem”
-Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü (Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Görme Engelliler Salon)
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi)
-Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği “TÜRGÖK”
-Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanlığı (Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi)

GÜNDEM
1- Bir önceki toplantı kararlarının tartışılması.
2- Ortak veri tabanı ve işleyişinin tartışılması
3- Kütüphaneler arası üyelik paylaşımının tartışılması.
4- Sesli ve metin kitap standartlarının tartışılması.
5- Komite üyeleri arasında imzalanması öngörülen protokolün incelenmesi ve tartışılması.
6- Diğer konular ve kapanış.

1. Bir Önceki Toplantı Kararlarının Tartışılması:
• 09/04/2010 tarihinde İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen 5. Eşgüdüm Toplantısının kararları okundu.
• Kurum temsilcileri, çalışmaları kapsamındaki son durumları hakkında bilgi verdiler.
• Sonuç: Kurumların alınan kararlara daha sıkı biçimde uymaları konusunda görüş birliği sağlandı.
2. Ortak Veri Tabanı ve İşleyişinin Tartışılması:
Ramazan Bakırcı tarafından veri tabanına kayıtlı kitap sayısı açısından kütüphanelerin durumu aşağıdaki şekliyle verildi.
• Milli Kütüphane: 2.412
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 1.853
• İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi: 314. (Çocuk Kitapları için de çalışmaları var.)
• Altı Nokta Körler Kütüphanesi: 1.511, Kabartma Kitap 297
• Boğaziçi Üniversitesi GETEM 4.898
• Beyazıt Devlet Kütüphanesi: Sistemde görünen kitap sayısı bulunmamaktadır.
• Rıfat Ilgaz Kütüphanesi: 157
• TÜRGÖK: Sistemde görünen kitap sayısı bulunmamaktadır. Veri tabanında kayıtlı kitap sayısı: 11.145
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daisy kitap: 1.153
• MP3 kitabı: 5.059 (kategorize edilmeden yalnızca ismiyle girilmiş kayıtlar.)
Toplam kategorize edilmemiş kitap sayısı: 4.273

Veri tabanıyla ilgili aşağıdaki öneriler tartışıldı:
• -Ortak veri tabanına toplu ekleme yapılabilmesi için kurumlar tarafından excell ortamında eserlerin güncellenerek gönderilmesi.
• -Ortak veri tabanına giriş yapılmasında gönüllülük esasından çıkılarak daha ciddi bir çalışma gerçekleştirilmesi.
• -Veri tabanında sonuçların tablo biçiminde sütun sütun gösterilmesi.
• Web sitesinin erişilebilir olması için Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından destek verilebileceği ifade edilmiştir.
• Sonuç: Veri tabanına henüz veri girişi yapmamış olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve TÜRGÖK’ün veri girişi yapmaları için teşvik edilmelerine, komite üyelerinin düzenli olarak sisteme veri girişlerinin zorunlu tutulmasına, www.mk.gov.tr/kkitap sitesinde toplu kitap girişi, sonuçların daha erişilebilir biçimde görünebilmesi gibi konularda düzenlemeler yapılmasına karar verildi.

3. Üyelik Paylaşımı:
Bu konuda aşağıdaki görüş ve öneriler dile getirildi.
• Ortak bir üyelik modülü kullanılabilir ya da kullanılan modüllerin eşleştirilmesi sağlanabilir.
• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bir veri tabanı açılabilir ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi tarafından da yapılacak bir protokolle engelli kişinin TC kimlik numarası girilmesi yoluyla üyenin görme engelli olup olmadığının doğrulaması gerçekleştirilebilir.
• Ortak veri tabanına yeni bir bölüm eklenerek her kütüphanenin kendi üyelerinin bilgilerini bu sisteme girmeleri suretiyle, ilgili bölüme ad-soyad, e-mail eklemesi yapılarak sistemde görme engelli üyelerin bilgisi kontrol edilerek üye paylaşımı yapılabilir.
• Üyelik işlemleri sırasında üyenin de kabul etmesi durumunda sistem her kütüphaneye otomatik olarak mail yoluyla üye bilgilerini gönderebilir.
Sonuç: Bu konuda yukarıdaki önerilerin de tartışılacağı Bilgi İşlem Yetkilileri ile teknik komisyon toplantısı yapılması kararı alındı.

4. Kitap Standartları:
Sesli kütüphanelerin belirli standartta olması gerektiği ve bu konuda çalışma yapılabileceği belirtildi.
Metin kitap konusunda da bir standart oluşturulması gerektiği belirtildi.
Sonuç: Sesli kitaplarda olduğu gibi metin kitapların nasıl üretileceği konusunda da standart kuralların oluşturulması kararı alındı.

5. Protokol:
Protokol maddeleri üzerinde değerlendirme ve düzeltmeler gerçekleştirildi.
Sonuç: Bir sonraki toplantıya dek protokolün son haline getirilerek komite üyeleri arasında imzaya açılmasına karar verildi.
47. Kütüphane Haftası kapsamında bir panel düzenlenmesinin ve bu panelle birlikte bir protokol töreninin gerçekleştirilebileceği görüşü uygun bulundu.

6. Diğer Konular ve Kapanış:
Toplantıda ayrıca şu kararlar alınmıştır:
• Komite üyelerinin bir sonraki toplantıya davet etmek istedikleri yeni katılımcıları, toplantıya ev sahipliği yapan kuruma bildirmeleri ve bu şekilde bu kurumların da bir sonraki toplantıya davet edilebileceği kararlaştırıldı.
• Derleme Yasası kapsamında üretilen her kitabın görme engelliler için de uygun formatta hazırlanarak bu kapsamdaki kütüphanelere gönderilmesi hakkında bilgi verildi ve bu konuda yasanın çıkması ve çıkışı sonrasındaki düzenlemeler için işbirliği yapılması kararı alındı.
• Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü (Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Görme Engelliler Bölümünün) Eşgüdüm Komitesinin daimi üyesi olması, bir sonraki toplantının Mayıs 2011’de yine Akdeniz Üniversitesinde yapılması kararı alındı ve toplantıya son verildi.