(Görme Özürlüler İçin)
ÜYE GİRİŞİ

Vatandaşlık No:
Şifre:
 
Şifremi Unuttum
TÜRGÖK Üyelik Formu

Yazı Boyutu Büyüklüğü:
A-|A0|A+


E-Bülten Aboneliği

E-posta Adresiniz

Arkadaşınla Paylaş

İsminiz:

E-posta Adresiniz:

Arkadaşınızın E-posta Adresi:


T.C
BOĞAZİÇİ ÜNÜVERSİTESİ
GÖRME ENGELLİLER TEKNOLOJİ MERKEZİ
TARİH: 01.03.2012

KONU: Görme Engelliler 8.Eşgüdüm Toplantısı
Katılımcılar:
1- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü (GETEM) – Engin Yılmaz
2- İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü – Nihal Kaleoğlu
3- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
(Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi)- Şevket Köseoğlu BİRİM SORUMLUSU
4- Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı- Turgay Tufan
5- Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı – Sarper Arıkan – Fatma Ünlüsayın
6- Milli Kütüphane Başkanlığı Konuşan Kitaplık Bölümü – Ramazan Bakırcı
7- Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü – Meyse Yılmaz – Kevser Can
8- İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Engelsiz Bilgi Merkezi – Serdar Kulak
9- Altı Nokta Körler Vakfı ve Rehabilitasyon Merkezi – Müşerref Orhunbilge
10- Ankara Barosu Başkanlığı Engelliler Kurulu - Olgun Yılmaz
KARARLAR:
1. Bir önceki toplantı kararları okundu ve bu kararlarla ilgili değerlendirmenin toplantı gündemi içerisinde yapılmasına karar verildi.
2. Akdeniz Üniversitesi tarafından körlerin erişimine uygun elektronik kitapların üretilmesi için haziran ayında 2 gün sürecek çalıştayın yapılmasına ve çalıştay içeriğinin Akdeniz Üniversitesi tarafından koordine edilmesine karar verildi.
3. Derleme yasası ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikte görme engellilere hizmet veren kütüphanelerin oluşturduğu eş güdüm komitesinin de görüşünün alınmasının hayati önem taşıdığı ortaya koyuldu. Bu konuda aldığımız kararın da içinde bulunduğu eşgüdüm komite kararlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalemi’ne de resmi olarak gönderilmesi benimsendi. eşgüdüm komite üyelerinin aynı yazıyı müstakil olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göndermeleri hususunda kurumlarına danışmasına karar verildi.
4. Eser okuma standartlarının eşgüdüm komitesi e-posta grubuna gönderilmesini Milli Kütüphane üstlendi. Eser künyesi seslendirilirken varsa aşağıdaki bilgilerin mutlaka okunması karara bağlandı.
5. Yasal uyarı, seslendirenin adı, Eserin adı, Yazarı, Özgün Adı, Çevirmeni, Türü, Yayınevi, baskı sayısı, baskı yılı ve isbn nosu, sayfa sayısı, kitabın arka yüzü.
6. Kütüphanelerin üye olduğu ortak veri tabanının kurumlara üye olan görme engellilerin her kütüphaneden kitap edinebileceği ve dinleyebileceği şekilde yapılandırılmasına, kişilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ortak veri tabanını kullanarak eşgüdüm komite üyesi tüm tütüphanelere ulaşabilmeleri ile ilgili teknik alt yapı çalışmalarının başlatılmasına bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir incelemenin GETEM tarafından hazırlanarak Milli Kütüphaneye gönderilmesine karar verildi.
7. Telif hakları ek 11.madde de yapılacak değişikliklerle ilgili olarak komitemiz tarafından yasanın aşağıdaki gibi değiştirilmesinin önerilmesine karar verildi.
Eski Hali;
Ek Madde 11- (Ek: 3/3/2004-5101/26 md.)
Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.

Komitemizce Değiştirilmiş hali;
EK MADDE 11-
Ders kitapları dahil alenileşmiş veya yayınlanmış her türlü basılı eserin hiçbir ticari amaç güdülmeksizin engelliler ve 65 yaşını doldurmuş yaşlıların kullanımına yönelik, kendisi veya üçüncü bir kişi tarafından tek nüsha olarak ya da engellilere ve 65 yaşını doldurmuş yaşlılara hizmet veren kütüphane, eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar, Braille alfabesiyle veya seslendirilerek veya engelli destek teknolojilerine uygun elektronik kopya vb. formatlarda hazırlanması, çoğaltılması, ödünç verilmesi, ve elektronik ortamda hizmete sunulması bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.
8. Yaptığımız değişiklik önerisi ile ilgili gerekçelerin Akdeniz Üniversitesi ve Ankara Barosu engelliler Kurulu tarafından hazırlanarak Milli kütüphane ve ortak e-posta grubuna gönderilmesine karar verildi.
9. Metin tarama kurallarıyla ilgili olarak Haziran 2012’de Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek çalıştay da bu kurallara son şeklinin verilmesine karar verildi.
10. Eş güdüm komitemize Ankara Barosu Engelliler Kurulunun da üye olarak alınmasına bundan sonraki üyelik başvurularının komite üyelerinin kendi içerisinde değerlendirmesine, bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacak kuruluşun üye olsun olmasın 8.eş güdüm toplantısına katılan katılımcıların tümüne davet göndermesine karar verildi.