(Görme Özürlüler İçin)
ÜYE GİRİŞİ

Vatandaşlık No:
Şifre:
 
Şifremi Unuttum
TÜRGÖK Üyelik Formu

Yazı Boyutu Büyüklüğü:
A-|A0|A+


E-Bülten Aboneliği

E-posta Adresiniz

Arkadaşınla Paylaş

İsminiz:

E-posta Adresiniz:

Arkadaşınızın E-posta Adresi:


TÜRGÖK 
(Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı)
Tarih: 20.09.2012

DEĞERLİ KATILIMCILAR

            9. Eşgüdüm toplantısı, 20-21 Eylül tarihlerinde TÜRGÖK ev sahipliğinde ve TÜRGÖK hizmet binasında gerçekleştirildi. Daha önce belirlenen, toplantıdan önce de eşgüdüm komitesi katılımcılarının görüş ve önerilerine sunulan aşağıdaki gündem maddeleri toplantıda iki gün boyunca tartışıldı ve karar altına alınması gereken maddeler fikir birliğiyle kararlaştırılarak yazıldı. Toplantıda görüşülen gündem maddelerinde uzmanlıklarıyla ilgili görüşlerine başvurulan ve gerekli konularda sunum yapan katılımcılara, ayrıca toplantıya katılan tüm temsilcilere TÜRGÖK adına teşekkür etmek isterim. Toplantı son derece verimli ve hatta eğlenceli geçti. Bundan sonraki toplantıların da aynı şekilde geçmesi dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.

TÜRGÖK Adına: Turgay TUFAN

        Gündem Maddeleri:

 • Bir önceki toplantıyla ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirme,
 • Eşgüdüm üyeleri arasında görev dağılımının tartışılarak belirlenmesi,
 • Yayınlanan derleme yasası yönetmeliğinin tartışılarak buna ilişkin hazırlanacak yönergeyle ilgili alt çalışmanın yapılarak bu konuda bir öneri metninin hazırlanması,
 • “Balabolka” programıyla ilgili bir sunum yapılması,       
 • e-kitap formatlarının tartışılarak özellikle daisy sisteminin uygulanabilirliği ve bununla ilgili yapılması gerekenler hakkında görüş alış verişinde bulunulması,
 • kurumlar dışında seslendirilen kitaplarla ilgili kuralların belirlenmesi.
 • Görme özürlülerle ilgili gönderilerle ilgili PTT şubelerinde yaşanan sıkıntıların ele alınması. 

20-21 Eylül/2012 Tarihlerinde TÜRGÖK’te (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) yapılan 9. Eşgüdüm Toplantısı’nda Alınan Kararlar:

Komitemizde belirlenen görevler ve bu görevleri üstlenen komite üyeleri şu biçimde belirlenmiştir:

1.         Web portalına üye olmak ve portalın düzenlenmesiyle ilgili işlemler ve bu işlemlerin sonuçlandırılması. (Milli Kütüphane Başkanlığı Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi.)
2.         Bilgi işlemle ilgili sorunlar çerçevesinde text kitaplar üzerinde çalışma yapılması. (Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.)
3.         Kütüphaneler arası kitap paylaşımı koordinasyonu ve standartların belirlenmesi. (Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü “GETEM”).
4.         Eşgüdüm komitesinin çalışmalarındaki hukuki boyutun danışmanlığı. (Ankara Barosu Başkanlığı Engelliler Kurulu.)
5.         Tüm kütüphanelerin iletişim bilgilerinin gruba gönderilmesi ve bunun her ilgili kütüphanenin web sayfasında yayınlandığının denetiminin yapılması. TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı.)
6.         Eşgüdüm toplantısının başlangıç tarihinden olmak üzere ev sahibi kuruluşların kendi ev sahipliği yaptığı toplantı dahil daha önceki komite kararları ve diğer yazılı dökümanların bir araya getirilerek tek bir elektronik metin haline getirilmesi ve hazırlanacak bu metnin eşgüdüm komite üyelerinin web sayfalarında yayınlanması ve bunun denetiminin yapılması. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kütüphaneler ve müzeler müdürlüğü körler kütüphanesi.)
7.         Mükerrer kitapların belirlenmesi ve sonuçların bir rapor halinde sonraki toplantıda sunulması. (Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi.)

Görev dağılımı yukarıdaki şekilde ve 7 madde halinde belirlenmiştir.

KARARLAR:

 • Balabolka programıyla ilgili sunum yapıldı, sorular yanıtlandı. Bilgisayarda kayıtlı ses sentezleyicleri kullanılarak var olan elektronik metinlerin Mp3 ve diğer ses formatlarına dönüştürülmesiyle ilgili uygulamalı örnekler verildi.
 • Eşgüdüm komitesine bağlı kütüphane üyelerinin tek elden bütün kütüphanelerde üretilen kitapları görebilecekleri ve ikinci bir kullanıcı adı ve şifreye gerek kalmaksızın indirebilecekleri bir yapının kurulması konusunda TÜRGÖK ve Akdeniz Üniversitesi’nin çeşitli denemeler yaparak, konuyla ilgili gelişmeleri sonuçları e-posta grubunda paylaşmaları, bir sonraki toplantıda gelinen nihai noktanın sunulması.
 • Telif hakları yasasındaki değişiklik ile ilgili olarak Ankara Barosu Başkanlığı Engelliler Kurulun’nun15 gün içinde gerekli incelemeyi yaparak,komiteyi bilgilendirmesi.
 • Okumalarda aşağıdaki kriterlere dikkatle uyulması ve bu kitaplar okunurken her kurumda azami özen gösterilmesi karar altına alındı.

BELİRLENEN OKUMA KRİTERLERİ:

 • Kayıt ÖRNEKLEME HIZININ 44.100 KHZ en az 64kbps olması,
 • Ses kaydında yankı tarzında derinliklerin bulunmaması,
 • Kayıtlarda nefeslerden kaynaklanabilecek ses patlamalarının olmaması. (Özellikle: “p, ç, t, k” sert ünsüzleri,)
 • Kayıt ses yüksekliğinin dinleyicinin net bir şekilde anlayabileceği düzeyde olması,
 • Türkçe yada yabancı temel kelime telaffuzlarının doğru biçimde yapılmasına özen gösterilmesi
 • Kayıt sesinde rahatsız edici hışırtı, cızırtı vb. seslerinin olmaması,
 • Hatalı okumaların: “tekrar ediyorum, düzeltiyorum” gibi ifadelerle değil, silinerek temizlenmesi,
 • Daha önce komitemizce benimsenen kitap okuma kurallarının okuyucu eğitiminde aktif biçimde kullanılması.
 • Evde okunan kitaplar için, okumaya başlanmadan önce demo kaydının alınması, okumaya başlandıktan sonraki birkaç ayrımın orta denetiminin yapılması
 • Daisy sisteminin kullanımı, avantaj ve dezavantajları irdelenerek, fikir alış verişinde bulunuldu.
 • Görme engellilere ait gönderilerin PTT gönderi yönetmeliğine uygun olarak gönderilip alınabilmesiyle ilgili PTT çalışanlarının yönetmeliğe aykırı davranışlarının önlenmesi ve çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi için İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne resmi bir yazı yazılması, Genel Müdürlüğün bu konuda PTT’yle gerekli işbirliğinin sağlanması.
 • Komiteye yapılacak yeni üyelik başvurularıyla ilgili olarak komiteye üye olmak isteyen kuruluşun komitenin 2 toplantısına katılmasına, ikinci toplantı sonunda toplantıya ev sahipliği yapan kuruma yazılı olarak üyelik başvurusunu yapmasına, sonrasında komite üyesi başka bir kuruluş tarafından başvuru yapan kurumun üyeliğinin uygun olup olmadığı konusunda gerekli denetimin yapılarak bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere bir rapor hazırlanmasına üçüncü toplantıda bu üyelik sürecinin sonuçlandırılmasına karar verildi. Bu doğrultuda iki toplantıya üst üste katılan İstanbul Üniversitesi’nin resmi başvurusunu 20-21 Eylül tarihlerinde 9. eşgüdüm toplantısına ev sahipliği yapan TÜRGÖK’e yapmasına, başvuruyla ilgili üyelik değerlendirme raporunun GETEM tarafından hazırlanarak bir sonraki toplantıda sunulmasına karar verildi.
 • Bir sonraki toplantının tarihi sonradan belirlenmek üzere Ankara Barosu Engelliler Kütüphanesinde yapılması kararlaştırıldı.

Kararlar yukarıdaki şekilde ve 8 madde olarak kayıt altına alınmıştır.

Katılımcılar:

İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görmeyenler Bölümü adına ve Kütüphaneler ve yayımlar Genel Müdürü’nü temsilen: Benal KABAK, Yasemin YAZAR
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü-GETEM adına: Engin YILMAZ.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kütüphaneler ve müzeler müdürlüğü körler kütüphanesi adına: Şevket KÖSEOĞLU
TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) adına: Turgay TUFAN.
Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adına: Sarper ARIKAN, Fatma Ünlü SAYIN.
Milli Kütüphane Başkanlığı Konuşan Kitaplık Bölümü  adına: Hatice ATLIHAN, Ramazan BAKIRCI, Onur BAL.
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adına: Serdar KULAK.
Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi adına: Yücel YILKIRAN, Zeliha ÇELİKKIRAN.
            Ankara Barosu Başkanlığı Engelliler Kurulu  adına: Av. Olgun YILMAZ.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına: Hikmet ÖZER.

     TÜRGÖK Adına:
                                                                                                Turgay TUFAN