(Görme Özürlüler İçin)
ÜYE GİRİŞİ

Vatandaşlık No:
Şifre:
 
Şifremi Unuttum
TÜRGÖK Üyelik Formu

Yazı Boyutu Büyüklüğü:
A-|A0|A+


E-Bülten Aboneliği

E-posta Adresiniz

Arkadaşınla Paylaş

İsminiz:

E-posta Adresiniz:

Arkadaşınızın E-posta Adresi:


GETEM
Boğaziçi Üniversitesi
Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı
Tarih: 23.06.08

KONU: 1. EŞGÜDÜM TOPLANTISI
Milli Kütüphane Başkanlığı’nda 25 Aralık 2006 tarihinde yapılan toplantıda kurulmasına karar verilen Görme engellilere hizmet veren kütüphanecilerin oluşturduğu Eşgüdüm komitesi 23.06.2008 tarihinde ilk toplantısını Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Laboratuvarı GETEM ev sahipliğğinde gerçekleştirmiştir.
KATILIMCILAR
• Boğaziçi Üniversitesi Engelliler Koordinatörü Yrd. Doç. – Hande SART
• Getem Direktörü– Engin YILMAZ
• Boğaziçi Üniversitesi Abdullah Kuran Kütüphane Görevlisi – Civan İLCİ
• Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Bölüm Sorumlusu – Ramazan BAKIRCI
• Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Bölüm Görevlisi – Onur BAL
• Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphane Danışmanı – Halil KÖSELER
• Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphane Sorumlusu – Zeliha ÇELİKKIRAN
• KYGM Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü Görevlileri – Volkan GÜLÇEK, Birol AYDOĞAN
• Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği Başkanı – Gültekin YAZGAN
• Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi – Tülay YAZGAN
• Anadolu Üniversitesi Görsel İşitsel bölümü sorumlusu –Mustafa DEVRİM
• Gözlemci Olarak İBB İSÖM Adına – Adnan YILDIZ, Ayşe Ernam BÜGELEK
• İbb körler kütüphanesi sorumlusu şevket köseoğlu
Gündem Maddeleri ve Alınan Kararlar
1. Kütüphaneler arası eşgüdümün sağlanması ve ulusal bir toplu katalog oluşturulması amacıyla kütüphanelerde üretilmiş ve üretilmnekte olan eser bilgilerinin bulunacağı ortak veri tabanı oluşturulması çalışmalarının değerlendirilmesi.
Kararlar:
• Mükerrer okumaların önüne geçmek ve toplantıya katılan her kurumun kendi kataloklarını sisteme gireceği ortak bir veri tabanının oluşturulması kararlaştırıldı.
• Bu veri tabanında öncelikli olarak kişi ve kurumların eser adı ve yazar adına göre arama yapabilmelerinin sağlanması benimsenirken, ilerki safalarda kataloğun eser türlerini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi için çalışmalar yapılması kararı alındı.
• Hazırlanması planlanan veri tabanı için ayrı bir web sayfası oluşturulmasına, veri tabanının Öncelikle Milli Kütüphane Başkanlığı ya da GETEM tarafından hazırlanmasına karar verilirken, Veri tabanını hazırlayacak kuruluşun 1 ay içinde belirlenmesi kabul edildi.
• Veri tabanı hazırlanıncaya dek tüm katılımcı kuruluşların web sayfalarında birbirlerine link vermelerine karar verildi.
2. Kütüphaneler arası kitap paylaşımı ve değişiminin karara bağlanması;
Karar:
Her kütüphanenin kendi aralarında kitap paylaşımı komite tarafından uygun görülmüştür. Paylaşım iki kurum arasında oluşturulan protokolle düzenlenecektir.
3. Kitap seslendirme sürecinde seslendiren kişilerin seçimi, kayıtların yapımı, kayıt cihazlarının belirlenmesi gibi konularda uyulması gereken standartların maddeler halinde belirlenmesi.
Karar:
• Konuyla İlgili Olarak Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfından Halil Köseler tarafından hazırlanan “Sesli Kitap Üretiminde Uyulması Gereken Standartlar” ve Milli Kütüphane başkanlığınca hazırlanan benzer konudaki yazılar birlikte incelenmiş, ve aşağıdaki maddelerle ilgili olarak kararlar alınmıştır.
• 14. standart maddesine ek olarak; okunan kitabın adının, başlangıç ve bitiş sayfasının bilgisayar ortamındaki linke eklenmesi ve bu yeni uygulama ile ilgili okuyuculardan geri bildirim alınması kararına Varıldı. Ayrıca yeni kitap seslendirilirken kanuni bilginin söylenmesi ve her paragraf başında ½ saniye kadar duraklanması maddeye eklendi. Her ayrımın süresinin 15-20 dk. arasında olması kararına varıldı.
• 15, 16, 17, 18, 19. maddelerin diğer toplantıda gündem maddesi olarak görüşülmesi kararına varıldı. 25. maddeye ek olarak; okunan kitabın kaydedileceği CD’nin kalitesinin yüksek olması, mümkünse MP3 formatına dönüştürülürken 128 KB formatının kullanılması kararlaştırıldı.
• 30.maddeye ek olarak; kitap okuyan gönüllü kişiye okuduğu bölüm hatalarını ve okuma tarzının standartlara uygun olup olmadığını görme açısından dinlettirilmesi ibaresinin eklenmesine karar verildi.
• Gönüllü okuyucu seçimi sırasında gönüllü okuyuculara deneme amacıyla okutturulan metin olarak Milli kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanan metnin kullanılmasına karar verildi.
4. Görme engellilerle ilgili kütüphanecilik hizmetleri hakkında yayımlanması planlanan bültenin içeriği, süresi, mali yönü, yayın yönetmeni, yayın kurulu, başlama tarihi gibi konularda görüş ve önerilerin değerlendirilerek bir karara varılması;
Karar:
• Konuyla ilgili bültenin altı ayda bir olmak koşulu ile Ocak-Temmuz sayıları olarak yılda 2 defa çıkarılmasına, yayın yönetmeninin Halil Köseler olmasına, diğer kuruluş üyelerinin bu bültenin doğal üyesi olmasına karar verilmiştir. Bültende içerik olarak;
• Yayınlandığı altı aylık zaman dilimi içinde kütüphanelerde meydana gelen gelişmeler ve belirle tarihlerde yapılacak seminer veya konferanslarla ilgili bilgi ;
• Kütüphanecilik ile ilgili uluslar arası gelişmeler,
• Kütüphanecilik ile ilgili komitenin aldığı son dönem kararları,
• Kütüphanecilik hizmetlerinin daha iyi ve verimli olması amacıyla yazılmış makaleler belirlenmiştir.
• Ocak 2009 tarihinde ilk sayının çıkarılmasına karar verilmiştir. Bültenin e-posta gruplarına, çeşitli kurum ve kuruluşlara yazılı veya sesli olarak gönderilmesine karar verilmiştir.
5. Bir sonraki toplantının tarihi ve ev sahibi kuruluşun belirlenmesi;
Karar:
• Bir sonraki toplantıyı Ekim 2008 tarihi olmak koşulu ile Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı’nın üstlenmesi kararına varıldı.
• Üç ayda bir olmak koşulu ile yüz yüze toplantı yapılmasına, ihtiyaç duyulduğunda da internet üzerinden toplantı yapılmasına karar verildi.
Bir Sonraki Toplantıda Görüşülmesi Planlanan Gündem Maddeleri :
1. Ders kitapları tarzındaki kitapların okunması ile ilgili standartların gözden geçirilmesi, okunan kitaplarda bulunan tabloların, matematiksel işlemlerin ve somut resimlerin okuyucuya Aktarılma yönteminin belirlenmesi
2. Okunan kitapların bilgisayarda saklanması sırasında kitapların ayrımlarının yazımında nasıl bir format kullanılabileceğinin görüşülmesi ,
3. Kayıt stüdyosu dışında gönüllü okuyuculuk hizmeti veren kişiler için belirlenecek standartların belirlenmesi ,
4. Görme engellilerle ilgili kütüphanecilik hizmetleri hakkında yayımlanması planlanan bülten ile ilgili olarak, bültenin içeriğinin hazırlandıktan sonra her kurumun bülten çıkarma prosedüre ile ilgili bilgi edinmesi ve maliyet hesabının yapılıp bültenin yazılı olarak bastırılmasının görüşülmesi.
5. Sesli Kitap üretiminde uyulması gereken standartlara son şeklinin verilmesi.
6. Ekim ayında yapılacak toplantının gündeminin son şekli, ev sahibi kuruluş "Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı" tarafından Verilecektir.