Amacımız/Hedefimiz

Amacımız

    Görme  Özürlülerin  ve  az  gören  bireylerin  eğitim  düzeyinin ve kalitesinin, aynı zamanda kültür  seviyelerinin  arttırılarak hayata  tutunmalarına  yardımcı  olmak, istihdam  edilebilirliklerini  destekleyerek toplumda yer edinmelerini sağlamaktır.

Hedefimiz

    Gelişmiş ülkelerde bulunan görme özürlüler kitaplıklarının düzeyine ulaşarak, görmeyenlerin yazılı kaynaklardan yararlanma sorununa köklü çözümler getirmek, onların eğitimine ve kültürel gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunmaktır.  

Geri Dön