2011-2013 Faaliyet Raporları

TÜRGÖK 2011-2013 Dönemi
Yönetim Kurulu Çalışma Raporu

  Değerli Genel Kurul Üyeleri,

 17 Şubat 2011’den – 20 Şubat 2013 gününe kadar geçen iki yıl içerisinde yapılan çalışmalara ve etkinliklere ilişkin bilgileri saygılarımızla sunuyoruz:

Bugün gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul; Onursal Kurucu Başkanımız Sayın Gültekin Yazgan’ın 29 Ocak 2012 tarihindeki vefatından sonraki ilk Genel Kurulumuzdur, kendisini Rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Sayın Üyeler,

Hatırlayacağınız gibi 17 Şubat 2011 tarihindeki Genel Kurulumuzda; şu an içinde bulunduğumuz yeni Hizmet binamızı almanın sevincini sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise geçen Kurulda sizlerden satın almak için yetki istediğimiz Ek Hizmet Binamızı da almış olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bu ek binayı da; yine büyük kısmını Almanya’da yaşayan Onursal Üyelerimiz Berksan-Yüksel Atakan çiftinin bağışlarıyla karşılaması sonucunda alabildik.Özellikle Ödünç Kabartma Kitap Projesinin başlaması ile bu yer  daha da önem kazanmıştır. Kendilerine bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın Üyeler,

Son 2 yıllık dönemde Yönetim Kurulu’nun yaptığı çalışmalar şöyle özetlenebilir.

1. İki yıllık hizmet döneminde Yönetim Kurulumuz 118 toplantı yaparak gerekli kararları almış ve uygulamıştır.

2.  Bu dönemde  katılan değerli üyelerimizle Dernek üye sayımız 64 olmuştur .   Görme Özürlü Kitaplık üye sayımız 4158’dir. Amacımız bu sayıyı her ay katlayarak çoğaltmaktır.

3. İki yıl içinde Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı’nda emek harcayan gönüllülerimizin sayısı artarak 615’e ulaşmıştır. Gönüllülerimiz başlıca şu işlerde emek harcamaktadır; sesli kitap okuma ve kayıt, kitap tarama, okunan kaydedilen ve taranan metinlerin düzeltilmesi, gönderilecek dergilerin, kabartma ve konuşan kitapların hazırlanması ve paketlenmesi, kermes organizasyonu vb.… Kitaplığımızın çalışmaları gönüllülerimizin harcadıkları emek sayesinde aksamadan,hergün artarak yürütülmektedir. Kendilerine teşekkürlerimizi sunarız.

Çeşitli Üniversite ve lise öğrencileri de kitaplığımızda sosyal sorumluluk dersleri kapsamında belli aralıklarla çalışmaktadırlar.

  2

4. 2013 Şubat ikinci haftasının sonunda sayıları 4158’ı bulan TÜRGÖK Kitaplık üyelerinin talepleri doğrultusunda  gönderilen kitap sayıları hakkında şu bilgileri verebiliriz:

- Bu dönemde öğrencilere 16702,  öğrenci olmayan TÜRGÖK üyelerine 15754 olmak üzere toplam 32496 adet konuşan kitap (CD);

Üniversitelerde okuyan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını, koşullarımız elverdiği ölçüde karşılamak için, kabartma kitaplar basılmış ve ihtiyacını bildiren öğrencilere gönderilmiş ve  halen ders kitaplarının kabartma baskıları devam etmektedir.

Aynı şekilde birçok ders kitabı seslendirilerek MP3 CD formatında kendilerine ulaştırılmaktadır,.

- Kitaplığımız, sınavlara hazırlanan üyelerine de; devamlı olarak kabartma ve sesli olarak değişik sınav kitaplarını ve soru bankalarını,  konularında uzman gönüllülerinin desteğiyle hazırlayarak göndermektedir.

- Kitaplığımıza yeni alınan tarama makinası ile birçok öğrencinin ders kitapları taranarak CD’ye kaydedilip kendilerine ulaştırılmaktadır.   

5. Öğrencilerimizin İngilizce ders kitapları ihtiyacını karşılamak amacıyla bir komisyon kurulmuş ve bu arkadaşların özverili çabalarıyla 120 öğrencimizin ihtiyaçları karşılanmış; böylece kabartma ve sesli kitaplar sayesinde başarılı olmaları sağlanmıştır.

6. İlköğretimde okuyan TÜRGÖK üyeleri ve körler okullarının kitaplıkları için aylık iki kabartma yazılı çocuk dergisi yayımlanıyor. Bunlardan 1-3. sınıflarda bulunan TÜRGÖK üyesi çocuklar için yayımlanan Yavru Balarısı Dergisinin Şubat 2013 ayı tirajı 220’dir. İlköğretiminin 4-8. sınıflarında bulunan TÜRGÖK üyesi çocuklar için yayımlanan kabartma yazılı Balarısı Dergisinin  2013 Şubat tirajı 384’dür. 2011 Yılında Yavru Balarısı toplam gönderim miktarı 2211, 2012 Yılında ise 1849’dur.  Balarısı için 2011 Yılında 4177 adet, 2012 Yılında ise 3794 adet baskı yapılmıştır.

7. Liselerde ve yüksek öğretim kurumlarında okuyan TÜRGÖK üyeleriyle öğrenci olmayan TÜRGÖK üyeleri için Arkadaş adında sesli bir kültür ve edebiyat dergisi yayımlanıyor. Arkadaş Dergisinin  2013 Ocak tirajı 2702’dir. Arkadaş Dergisini 2011 Yılında  toplam 27420 adet, 2012 yılında ise 30809 adet olarak üyelerimize göndermiş bulunuyoruz.

8. Geçtiğimiz Genel Kurul’dan bugüne kadar geçen sürenin Mali Tabloları ekte bilgilerinize sunulmuştur. Bu dönem içinde Toplantının başında da belirttiğimiz üzere yan tarafta bulunan Ek Hizmet Binası satın alınmıştır.

Yine 2011 yılı Ocak ayında İzmir Valiliği izniyle başlatılan Para Toplama Kampanyası ile 2 yıllık sürenin sonunda Blokeli Kampanya hesabında toplanmış olan tutar  Dernek amaçları doğrultusunda harcanmak üzere hesaplarımıza aktarılmıştır.

3

 PROJELER; Değerli arkadaşlarımızla kurulan proje grubu; yeni projeler üretmekte ve projeleri gerçekleştirmektedir.

 A. TAMAMLANMIŞ OLAN PROJELER:

 1. ENGELLİ DAYANIŞMASI ile ENGELSİZ GELİŞİM PROJESİ:

      12 Nisan 2011 tarihinde imzalanan protokol ile 190 proje arasından hibe almaya hak kazanan; Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe programı tarafından desteklenen;Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı ve Bergama M Tipi Çocuk Ceza İnfaz Kurumu’nun bir yıl süreyle ortaklaşa yürüttüğü “Engelli Dayanışması ile Engelsiz Gelişim Projesi” iki dezavantajlı grubun birbirine destek olmasını amaçlamıştır. Bergama Ceza İnfaz kurumu bünyesinde kurulan ses kayıt kabininde; 10-18 yaş grubuna uygun Türk ve Dünya klasikleri, kişisel gelişim ve güncel çocuk kitaplarından seçilen 50 kitaptutuklu genç ve çocuklar tarafından seslendirilmiş. 50 adet sesli kitap 10 CD halinde düzenlenerek, Türgök üyesi 1000 gence gönderilmiştir.

2.  5  KİTAP – 5 YAZAR

      Ege Üniversitesi – Takev Öğrencilerinin de katkılarıyla “5 Kitap – 5 Yazar” adlı bir proje gerçekleştirilmiş ve öğrenciler 5 Yazarımızın (Uğur Dündar, M.Ali Birand, Erhan Afyoncu,Ertuğrul Özkök ve Yankı Yazgan)  5 Kitabını okuyarak, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Konuşan Kitaplar Engelsiz bir yaşam için Herkesi Buluşturuyor” adlı Engelliler Günü Özel Etkinliği ile bu Projeyi tanıtmıştır..

 3. 1.ÖYKÜ YARIŞMASI

    2011 Yılında 1.Öykü Yarışmamız düzenlenmiş ve Jüri Üyelerimizin titiz çalışmaları neticesinde ödüle hak kazananlar belirlenerek üyelerimize duyuruları yapılmıştır. Ödül töreni 16.Mayıs.2011 günü Dernek Binamızda gerçekleştirilerek, ödül kazanan üyelerimizin ödülleri davetlilerimiz huzurunda jüri üyelerimiz tarafından takdim edilmiştir. Gelemeyen ödül sahiplerinin ödülleri de kargo ile kendilerine gönderilmiştir.  

 4. SGK BİLGİLENDİRME:

    Sosyal Güvenlik Kurumu ve Derneğimizin işbirliği ile; görme engelli üyelerimizin Sosyal Güvenlik Kanunları hakkında bilmek isteyecekleri konular;  kabartma basılarak ve SGK çalışanları tarafından kitaplığımızda seslendirilen CD’ler olarak  üyelerimize gönderilmiştir.

 5.  2.ÖYKÜ YARIŞMASI

     2012 Yılında düzenlenen 2.Öykü Yarışmamızda yine Jüri Üyelerimizin çalışmaları neticesinde üyelerimizden gelen öyküler değerlendirilerek ödüle değer bulunan eserler seçilmiş ve üyelerimize bildirilmiştir. Ödül töreni İzmir Sanat Merkezinde kalabalık bir davetli huzurunda yapılarak, ödül kazanan üyelerimize ödülleri  takdim edilmiştir.

 4

 6. LİONS KULÜPLERİ KİŞİSEL GELİŞİM CD’LERİ

     İzmir’de faaliyet gösteren Pasaport, Ege ve Bahar  Lions Kulüpleriyle;  Kişisel Gelişim CD’leri hazırlanarak üyelerimize gönderilmiştir.

 7. EÇEV Öğrencilerinin , Yaz Döneminde Kitaplığımızda seslendirdikleri  okuma tiyatrosu, yaşıtları Görme Özürlü üyelerimize ulaştırılmıştır.

 8.  Cummins Firması yetkilileri tarafından 6 Sigma Metodu kapsamında; Yönetim Kurulu, Gönüllüler, Çalışanlar ve Kitaplık üyelerine yönelik  anket ve iyileştirme çalışma toplantıları yapılmıştır.

  B. DEVAM EDEN PROJELER

 1.HAYALDEN GERÇEĞE ÖDÜNÇ KABARTMA KİTAP PROJESİ:

      Onursal Kurucu Başkanımız Gültekin Yazgan’ın ikinci büyük hayali olan bu Proje; TÜRGÖK'ün İlköğretimde okuyan 7-14 yaş üyelerinin parmaklarıyla kitap okuma zevkini tatmaları, kitaplık olanaklarından daha çok yararlanmaları, okudukları kitapları zamanında geri göndermebilincini kazanmaları, kabartma kitap okumalarını hızlandırmaları,imla ve ifadelerini güçlendirmeleri, Türkiye'den ve Dünyadan klasiklerin yanı sıra günümüzün sevilen çocuk edebiyatı yazınlarını okuyarak kitap okuma hazzını tatmaları ve geleceklerine temel oluşturacakkültürel dünyayla yakından tanışmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir.

      Projenin başladığından itibaren geçen  bir yıllık süre içinde 200 e yakın Kabartma Kitap basılarak Kitaplık üyelerinin  talepleri doğrultusunda kendilerine gönderilmekte ve onlar tarafından da geri gönderimi takip edilmektedir.Ödünç Kabartma Kitap Projesi artan kitap sayısıyla devam etmekte olup kısa bir süre içinde de daha büyük yaş gruplarına yönelik kitaplar da üretilmeye başlanacaktır.  

“ Hayalden Gerçeğe Ödünç Kabartma Kitap” projesine destek olmak isteyen sponsorlara,  Kabartma basılacak kitap için Anısına, Adına, Destekleri ile  3 ayrı kategoride  üretim yapılmakta, kitapların üzerinde hem kabartma hem de normal yazı ile bu destek  belirtilmektedir.

 2. KABARTMA YEMEK KİTABI PROJESİ

     TÜRGÖK ve 2440.Bölge Rotary Kulüpleri Eşleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Mutfaktan Güzel Kokular Geliyor” projesinde; “100 Yemek Tarifi” kabartma ve sesli kitap olarak hazırlanarak  Görme Özürlü üyelere gönderilecektir. Bu proje kapsamında Görme Özürlüler için 2 adet Yemek Kursu düzenlenmiştir.

 3. “NOTALARIMA DOKUNUYORUM”  KABARTMA NOTA PROJESİ

 Gerçekleştireceğimiz Kabartma Nota Yazılım projesi, müzik alanında eğitim gören, görmek isteyen ve müzik ile ilgilenen görme özürlü üyelerimizin yollarını açacaktır. Türkiye’de Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde, konservatuarlarda, müzik eğitimi

5

 veren üniversitelerde okuyan görme özürlü üyelerimiz kabartma baskılı notaları olmadığı için büyük zorluklarla karşılaşmaktadır., İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın katkılarıyla balatılan  bu proje ile, kitaplığımızda basılacak kabartma nota kitapları, görme özürlü üyelerimizin önlerindeki engeli kaldırıp başarılı bir eğitim görmelerini sağlayacaktır.  

 5.  ADIM ADIM PROJESİ:

     Bu proje ilk olarak Kasım 2012’de İstanbul’daki  gönüllümüz Sn. Ayşe Güveniş’in , Ödünç Kabartma Kitap Projemize destek amacıyla Avrasya Maratonunda Türgök için koşması ve dostlarının Türgök’e bağış yapması ile başladı.  

     Önümüzdeki ay  Mart 2013’de kitaplık üyemiz dağcı Necdet Turhan Runtalya’da yine Türgök için koşacaktır. Bu Adım Adım Projesi önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

 6.   Sanatçı ve yazar Sn. Armağan Portakal ilk kişisel fotoğraf sergisini Türgök yararına 15.Şubat.2013 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezinde açtı.  Sergide fotoğraf satışından elde edilecek gelir Türgök’e bağışlanıyor.  Aynı serginin tekrarı Mayıs ayında İzmir’de tekrarlanacaktır.                                

 7. ÖYKÜ YARIŞMALARI:

    Her yıl düzenlemiş olduğumuz  Öykü Yarışmamızın üçüncüsü için, Jüri Üyelerimizin seçmiş olduğu “OYUN” temalı öyküler için üyelerimiz eserlerini göndermeye başladılar.bile. Jüri Üyelerinin toplanarak dereceye girenleri tespit etmesinin ardından Mayıs ayında  da ödül töreni yapılacaktır.

 8. KABARTMA YAZI KURSLARI:

   Daha çok Gönüllümüzün Kabartma Yazı öğrenmesi amacıyla Gönüllülere   yönelik “Kabartma Yazı” kursları  devam etmektedir.

 C.HAYATA GEÇECEK OLAN YENİ PROJELER:

 1.TÜPRAŞ  DÜZELTME ODASI

    Tüpraş’a yapılan ziyaretlerde Kitaplığımızın tanıtımı gerçekleştirilmiş olup; Firma Koç Holding’in  “Ülkem için Engel Tanımıyorum” Kampanyası kapsamında Kitaplıkta tam techizatlı Düzeltme Odası oluşturulmasını  gerçekleştirecektir.

 2.CUMMINS  FİRMASI – ENGELLİ OKUMA KABİNİ

    Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Cummins Firması Ek Hizmet Binasında Engelli Okuyucular için bir adet Seslendirme Kabini kurulmasını sağlayacaktır. Böylece mevcut kabinlerde okuma yapamayan Bedensel Engelli Gönüllülerimiz bu yeni Kabin sayesinde kitap seslendirme imkanına kavuşacaklardır.

 6

 ETKİNLİKLER:

 1. Son yıllarda Kitaplığımızın  tanınırlığının artması sonucunda çeşitli Radyo ve Televizyon kanallarında Kitaplığımız ile ilgili canlı yayınlar yapılmış, ayrıca derneğimizde gerçekleşen röportajlar ile görsel basında Kitaplığımız daha çok yer almıştır.

 2. Prof. Dr. Yankı Yazgan derneğimiz yararına son iki yılda  üç defa konferans vermiş ve geliri kitaplığımıza bağışlanmıştır.

 3. Onursal Kurucu Başkanımız Gültekin Yazgan’ın kitabı “Kör Uçuş” yeniden basılarak geliri de Türgök’e bağışlandı.

 4. TÜYAP  tarafından düzenlenen 2011 yılında 16. ve 2012 yılında ise 17.Kitap Fuarlarında TÜRGÖK  olarak yer alarak, daha geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlamış olmaktayız. Bu katılımımız  önümüzdeki senelerde de devam edecektir.

 5. Saint Joseph Lisesinin etkinliklerinde stand açarak   daha çok tanıtım yapma imkanı  sağlanmıştır. 

6.. Bu dönem  içinde çeşitli Üniversite ve Okulların Kitaplığımız yararına  düzenlediği kermes ve etkinliklerde hem Kitaplığımızın tanıtımı yapılmış, hem de bağış sağlanmıştır.

7. Bornova Rotary Kulübü; Piyanist Emre Can Yavuz’un Kitaplığımızın Ödünç Kabartma Kitap Projesine destek amacıyla  bir resital vermesini sağlamıştır.

8. Gönüllülerimizle birlikte çeşitli etkinliklerde, geleneksel hale getirilen yaz ve kış kermeslerinde buluştuk.

9. Yazar Hidayet Karakuş ile bu dönemde gerçekleştirilen söyleşiler; Gönüllülerimizin  ve davetlilerimizin geniş katılımı ile .gerçekleştirildi..

10. Türgök evsahipliğinde 20-21 Eylül 2012 tarihlerindeki Eşgüdüm Toplantısı, komite katılımcılarının öneri ve görüşlerinin konuşulduğu ve tartışıldığı,  toplantıda görüşülen gündem maddeleri, alınan kararlar, uzmanlıklarıyla ilgili katılımcıların katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Teknik konuların gündeme alındığı Eşgüdüm toplantısı Teknik Yöneticimiz Turgay Tufan’ın organizasyonu ile yapılmıştır.

 7

 11.      Kitaplığımızın Kuruluş Yıldönümleri Görme Özürlü üyelerimiz, gönüllülerimiz ve Denek üyelerimiz ile  birlikte çeşitli etkinliklerle kutlanmış  olup; bu etkinlikler basında da ilgi ile karşılanmıştır.

 12.  Tülay Aktaş İzmir Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu’nun düzenlemiş  olduğu  yarışmaya Türgök olarak “Engelli Dayanışması ile Engelsiz Gelişim Projesi” ile katıldık ve Platformun en büyük ödülünü aldık.

13.  Geçtiğimiz yıl, Onursal Kurucu Başkanımız Gültekin Yazgan’ın vefatının ardından 7 Şubat 2012 tarihinde; İZDSO tarafından Flüt sanatçısı Şefika Kutluer’in katılımıyla bir Anma Konseri  düzenlendi. Bu yıl da 11 Şubat 2013 tarihinde Flüt sanatçısı Şefika Kutluer ve Gitar sanatçısı M.Sinan Kurşun’un katılımıyla yine İZDSO tarafından bir Anma Konseri düzenlendi. Geniş katılımın olduğu bu konserlerin önümüzdeki yıllarda da Sayın Gültekin Yazgan’ı  Anma Konserleri şeklinde düzenlenmesi düşünülmektedir.

14.  Kitaplığımızda bu yıl ilk defa bir Kitap Kulübü oluşturularak ; gönüllülerimiz ile Kitaplık Üyelerimiz her ay bir Kitabı okuyarak  tartışmaktadırlar.

ZİYARETLER

 Derneğimizi ziyaret eden kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve kişiler;

1)   Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı,     

2)   İzmir Milletvekili Rıfat Sait

3)   İzikad İzmir İş Kadınları Derneği

4)  Uluslararası Rotary Başkanı Eşi ve Roteryan Eşleri

5)   Rotary 2440.Bölge Guvernörü Güneş Ertaş ve Eşi

6)   Rotary ve Rotaract Kulüpleri (Karabağlar,Agora,Balçova,Buca,Güzelbahçe,

      Bornova )                                                 

7)   Lions 118R Genel Yönetmeni Ahmet Aşır

8)   Lions Kulüpleri (Pasaport Lions,Ege Lions,Bahar Lions)

9)   Bremen Rotary Kulübü (Almanya)

10)  Cummins Firması 

11)  Global Giving Temsilcileri

12)  Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı (Biran Mertan)

13)  MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürü Dr. Ruhi Kılıç

14)  Tülay Aktaş İzmir Gönüllüler Kurulular Güç Birliği Platformu Temsilcileri

15)  Mardin Eğitim Kültür ve Sanat Derneği

16)  MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü Hale

       Bacakoğlu

17)  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Müge Hanım

18)  Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı

19)  Orkestra Şefi – İbrahim Yazıcı

20)  Hürriyet Gazetesi Ege Bölge temsilcisi  Deniz Sipahi

21)  Okul Ziyaretleri;

8

           Çiğli İMBK Kız Meslek lisesi

            Özel Yücel Tonguç İlköğretim Okulu

            İzmir Özel Sev Okulu

            Amerikan Kız Koleji

            Mavişehir İlköğretim Okulu   

           Martı İtalyan Okulları

            Piri Reis İlköğretim Okulu

            Özel Çakabey Anadolu Lisesi

            Hatiçe Güzelçam Anadolu Lisesi

            Takev

            İzmir Kız Lisesi

TÜRGÖK olarak yapılan Ziyaretler;

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ziyareti

Tüpraş Firma Ziyareti

İzmir Aşık Veysel Körler Okulu Ziyareti

İzmir Üniversitesi Rektör Ziyareti

Bergama Kaymakamı Ahmet Ertan Yücel Ziyareti

Tansaş Kurumsal İletişim Yöneticileri Ziyareti

İzmir Fransız Saint Joseph Lisesi

Özel Eftal İlköğretim Okulu

İzmir Üniversitesi

Bodrum Marmara Koleji

11)  Takev Okulu

İzmir Özel Amerikan Lisesi,

Çakabey Okulları

          Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan tüm dernek üyelerimize Teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Geri Dön