ANASAYFA - Haberler - OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU ve GÜNDEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU ve GÜNDEMİ

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için;

25/02/2023 Cumartesi günü saat 11:00’de Mehmet Ali Akman Mahallesi Gürsel Aksel Bulvarı No:35/Z Konak İzmir adresindeki Dernek Merkezinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 04/03/2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına,
Yönetim Kurulumuzun  31/01/2023 tarihli ve 003 No’lu kararıyla karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

 1. Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
 3. Divan Kurulu Seçimi (1 Başkan, 2 Üye)
 4. Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması
 5. Yönetim Kurulu 2021- 2023 Dönemi Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması
 6. 2021-2023 Dönemi Kesin Hesap Bilançosunun okunması ve oylanması
 7. Denetim Kurulu 2021 - 2023 Dönemi Denetleme Raporunun okunması ve oylanması 8.  2023 - 2025 Dönemi Taslak Bütçenin okunması ve oylanması
 8. 2023 - 2025 Dönemi Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
 9. Derneğe yeni gayrimenkul alınması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 10. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Dernek statüsünün Vakıf olarak değiştirilmesi konusunda Genel Kurul kararının alınması ve bu işlemlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunun yetkili kılınması
 11. Dernek üye aylık ödemesinin tekrardan belirlenmesi,
 12. Dilek ve Temenniler
 13. Kapanış

Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulumuzca dernek tüzüğüne göre tespit edilen genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelere yazılı olarak imza karşılığında, e-posta, SMS mesajı veya İnternet sitesinde ilan ederek bildirilmek üzere iş bu toplantı duyurusu düzenlenmiş olup, toplantıya katılma hakkı bulunan dernek üyeleri tebliğ listesinde belirtilmiştir.

 

Türgök Yönetim Kurulu Başkanı
            
          Tülay YAZGAN

 

Geri Dön