2017-2019 Faaliyet Raporları

TÜRGÖK 

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği’nin 2017 – 2019 Dönemi Faaliyet Raporu

 

Değerli Kurul Üyelerimiz,

09.02.2017 tarihinden 19.02.2019 tarihine kadar geçen iki yıllık sürede yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz ile ilgili bilgileri arz ederiz.

Kitaplığımızı bugünkü seviyesine getirmek için; hayal gücünü hayata geçiren,  yılmadan ve tüm zorlukların üstesinden gelerek bizlere armağan eden ve

29 Ocak 2012 tarihinde aramızdan ayrılan Onursal Kurucu Başkanımız Gültekin YAZGAN’ı huzurlarınızda saygı ile anıyoruz.

Sayın Üyelerimiz,

1) Bu dönemde, yönetim kurulu olarak üyelerimizle birlikte 88 toplantı yapılmış ve aldığımız kararlar ile ilgili işlemler uygulanmıştır.

2) 2017- 2019 dönemi içinde; 7kişi,  kurul üyelerimizin tavsiyesi ile dilekçe vererek, yönetim kurulumuz tarafından üyeliğe  kabul edilmiştir.  Şubat 2019  tarihi itibariyle aktif dernek üye sayımız 72kişidir.

3) Derneğimize gönüllü olarak hizmet veren, maddi-manevi desteklerini esirgemeyen gönüllülerimizin sayısı 918  kişiye ulaşmıştır. Gönüllülerimiz, kitap okuyup CD’ye kaydetmek, arşivimizdeki ders kitaplarının ve romanların CD olarak çoğaltılması, kabartma kitapların hazırlanması, gönderilerimizin paketlenmesi işlerini büyük emek sarf ederek aksatmadan  özverili olarak  yapmaktadırlar. Gönüllülerimiz sayesinde her ay kabartma Yavrubalarısıve Balarısı dergileri ile Arkadaş dergiCD’leri düzenli olarak üyelerimize gönderilmektedir.Gönüllülerimiz, bu yaptıkları hizmetlerin daha da mükemmel olması için Kitaplığımızın belirli dönemlerde düzenlediği Diksiyon ve Kabartma yazı kurslarına da katılmaktadırlar. Bu vesile ile tüm gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, İzmir’deki birçok Lise ve Üniversitenin öğrencileri de Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında düzenli  olarak kitaplığımızda çalışmaktadırlar.

4) 2019 Ocak sonu itibariyle sayıları6500 kişiye ulaşan Görme Özürlü Kitaplık üyelerimizin istekleri doğrultusunda  2017 – 2019 döneminde gönderilen CD’ler hakkındaki bilgiler aşağıdadır.

a) Öğrencilerimize ve Yetişkin üyelerimize  talepleri doğrultusunda gönderdiğimiz ders ve roman CD’leri;

2017 Yılı İçin : 47.512  Adet

2018 Yılı İçin : 43.318  Adet’tir

Bunların haricinde üyelerimizin istedikleri ders kitapları, Orta Öğretim, Lise ve Üniversite giriş hazırlık kitapları, EKPSS, derece yükseltme testleri,Açık Öğretim Fakültesidersleri okunarak MP3 formatında veya kabartma olarak basılarak kendilerine gönderilmektedir. İlkokuldan Üniversiteye kadar değişik seviyelerdeki öğrenciler için  kabartma ve sesli İngilizce ders kitapları da özel olarak oluşturulan İngilizce komisyonutarafındanhazırlanarak, bu öğrencilerin eğitimlerine büyük bir destek sağlanmaktadır.

Öğrenci üyelerimizin ders kitabı talepleriher sene değişen müfredat nedeniyle artmakta olup;bu istekler gönüllülerimizin, özellikle de branş öğretmenlerimizin yardımları ile karşılanmaktadır.

b) 2017-2019 döneminde sürekli yayınlarımızdan;

Yavru Balarısı kısaltmalı ve kısaltmasız olarak basılıp kişi ve okullara 4.092  adet, Balarısı kısaltmalı olarak basılıp kişi ve okullara 6.112 adet, Arkadaş Dergi CD’lerimiz ise 67.081 adet yetişkin üyelerimize gönderilmiştir.

c) Yedi yıl önce hayata geçen ve Kitaplık kurmaktan sonra; Gültekin Yazgan’ın ikinci hayali olan “Hayalden Gerçeğe Ödünç Kabartma Kitap Projemiz“i  üyelerimizin, gönüllülerimizin ve sponsorlarımızın katkıları  ile istenilen düzeye getirmek için özverili çalışmalarımızdevam etmekte olup, her geçen gün bu projemize verilen destekler büyümektedir.  

Ödünç kabartma kitap projemizin 2017-2019 döneminde, sponsorlu basılan kitap sayısı 1.288 adet olmuştur. Bu üretilen kitaplar “Ödünç Kabarma Kitap” kapsamında isteyen  görme özürlü üyelerimize gönderilmektedir. 2017 – 2019 döneminde 2611 kişiye 7.020 adet kabartma kitap özel çantaları ile gönderilmiştir.

d) Ürettiğimiz sesli kitaplar ve aylık Arkadaş Dergisi, Kitaplık üyelerimiz tarafında Web sitesinden de indirilerek okunabilmektedir.

5) Üyelerimize her yıl kabartma olarak bastığımızTakvim de gönderilmektedir.

HER YIL KATILDIĞIMIZ ve DÜZENLEDİĞİMİZ ETKİNLİKLER:

1) Her yıl görmeyenlerarasında düzenlediğimiz Öykü Yarışmalarının,  7.si ve 8.si 2017ve2018 yıllarında da yapılmış olup; özellikle8. Öykü Yarışması geçen yıl yitirdiğimiz Seçici Kurul üyemiz değerli yazarımız Muzaffer İzgü anısına düzenlendiği için ayrı bir önem taşımaktadır. Seçici kurul üyelerimiz Bekir Yurdakul, Birsen Ferahlı, Canan Tan, Duriye Ayyıldız, Hidayet Karakuş, Mavisel Yener ve Tülay Yazgan bu yıla özel bir de Muzaffer İzgü Özel ödülünü vermeyi uygun görmüşlerdir. Kazananların ödülleri  Mayıs ayında yapılan tören ile sahiplerine verilmiştir.

Ödül Törenlerimiz, ödül alan üyelerimiz,Kitaplık üyelerimiz, Jüri üyelerimiz ve gönüllülerimizin katılımlarıyla her yıl Engelliler Haftasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Fuar Kültürpark İzmir Sanat’ta yapılmaktadır.

2) Tüm Kitaplık hizmetleri için özveri ile çalışan gönüllülerimizle,  her yıl Ekim ayındadüzenlediğimiz Kuruluş Yıldönümüve Gönüllü Toplantılarımız; 2017 ve 2018 yıllarında da gönüllülerimizin geniş katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 2018 yılındaki toplantımıza,Kitaplığımızın büyük bağışçılarından Berksan-Yüksel Atakan çifti de Almanya’dan gelerek katılmışlardır..

3) Her yıl belli dönemlerde toplanarak Görme Özürlülere sesli kitap üreten Kitaplıklararası eşgüdümü sağlamak için yapılan toplantılarda Kitaplığımızı Teknik Yöneticimiz Turgay TUFAN temsil ederek bu işbirliğinin gelişmesini temin etmektedir.

4) Her yıl İstanbul Maratonu’nda koşarak bağış toplayan koşu ekibimiz, son iki yıdırl Mart ayında Antalya’da yapılan Runatolia koşusuna katılmıştır. 2018 yılında da “İngilizcelerini Geliştirmeleri için Görmeyenlerle Koşuyoruz“ sloganıyla katılarak, bağış toplamış ve bu bağışlarla İngilizcelerini geliştirmek isteyen görmeyen üyelerimiz için Oxford yayınları English Grammar in Use kitabının 10 ciltlik setler halinde basılarak gönderilmesini sağlamıştır.

5) 2012 yılından itibaren her yıl Kitaplığımızın Onursal Kurucu Başkanı Gültekin Yazgan’ı anmak için düzenlediğimiz konserlerin 6.sı 10.04.2017  tarihinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, şef Hakan ŞENSOY ve Solist Toros CAN’ın  katılımı ile, 7.si ise  09.04.2018 tarihinde yine İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, şef Hakan ŞENSOY ve Solist Gülsin ONAY’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bukonserler, TÜRGÖK adının daha geniş kitlelere duyurulmasına da katkı sağlamaktadır.

6) Geleneksel Bahar ve Yeni Yıl Toplantılarımız, her yıl olduğu gibi 2017 ve 2018 yıllarında da İzmir KültürkparkFuar Ada Gazinosu’nda  gönüllülerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

7) Her yıl kutlanan Kütüphaneler Haftasında İzmir’de bulunan diğer Kütüphaneler ile ortak etkinlikler düzenleniyor.

8) 22-30 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 22.İzmir Kitap Fuarına katılınmış ve ziyaretçilere Kitaplık hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir.

9) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayındaGaziemir Fuar Alanı’nda düzenlediği 2. ve 3.Uluslararası Engelsizmir Fuarında, Türgök olarakbize tahsis edilen Stand’da katılım sağlanmış ve ziyarete gelen misafirlere kitaplığımız tanıtılmıştır.

10) TÜRGÖK olarak "İzmir'de İyilik Var" kapsamında Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi'nde görme özürlülük ve görme özürlülerin eğitimi konusunda yapılanların anlatıldığı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik ve 1 Aralık 2017 tarihinde  "İzmir'de İyilik Var" etkinliğindeyer aldık.

11) Kitaplığımızın Onursal Kurucu Başkanı Gültekin Yazgan’ın aramızdan ayrılışının 6. yılında Anma Toplantısı Türgök’te yapıldı. 7. yılında  ise Yankı Yazgan’ın moderatörlüğünde Doğan Cüceloğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıda Gültekin Yazgan sevenleriyle birlikte anıldı.

12) 2017 – 2019 döneminde de Kitaplığımızın tanıtımını sağlamak ve daha çok kişi tarafından bilinirliğini arttırmak amacıyla pek çok Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlara ziyaretlerde bulunulmuştur. Özellikle Okullarda tanıtımlar düzenlenerek küçük yaşta öğrencilerin Kitaplığımız hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlanmıştır. İlkokuldan başlayarak her yaş seviyesinde öğrenciler Kitaplığımızı ziyaret edip yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak bu konudaki farkındalıklarını arttırdılar. Sosyal sorumluluk dersleri kapsamında çeşitli üniversite ve lise öğrencileri de gelerek kitaplığımızda çalıştılar. 
TÜRGÖK’ü yakından tanımak isteyen okulların, Lions ve Rotary Kulüplerinin, değişik Sivil Toplum Kuruluşlarının davetleri üzerine; toplantılarına katılarak Türgök’ü tanıttık ve ortak projeler geliştirdik.

Okullar da düzenledikleri etkinlik ve  kermeslerden elde ettikleri gelirler ile Kabartma Kitap Projesine bağış yaparak daha çok kitap basılmasını, Kitaplığın ihtiyacı olan teknik donanımın veya gerekli makinaların alınımını sağladılar.

Kitaplığımızı ziyaret ederek bizleri tanımak ve yaptığımız hizmetler hakkında bilgi edinmek isteyenler kişi ve kurumlar da Kitaplığımızda ağırlanarak onlara gerekli bilgileri verilmiş ve gönüllülerimiz ile yapılan tüm çalışmaların yakından izlenmesi için fırsat sağlanmıştır.

İzmir’de ve Türkiye’nin değişik illerindeki Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek için temaslarda bulunulmuştur.

Kitaplığın çalışmaları yurtdışında da anlatıldı; Amerika’da San Fransisco’da Silikon Vallery Rotary kulübünün daveti üzerine  Dr. Çağrı Yazgan bir konuşma yaparak  kitaplığımızın tanıtılmasına katkıda bulundu.

Merkezleri A.B.D.de bulunan Bridge to Turkey ve TPF  ile de temaslarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir.

Kitaplığımızın tanıtımı amacıyla pek çok Televizyon ve radyo programlarına katılınarak Kitaplığımız hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Değişik Dergi ve gazetelerde Kitaplığımız ile ilgili yapılan ropörtaj ve haberlere yer verilmiştir.

BU DÖNEMDE KATILDIĞIMIZ ETKİNLİKLER ve GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER:

1) TÜRGÖK'ün Ödünç Kabartma Kitap kapasitesini  arttırmak amacıyla Konak Belediye Başkanı Sayın Sema Pekdaş’ın başkanlığında, Alsancak Güzelleştirme Derneğinin desteği ile, Türgök tarafından gerçekleştirilen “Bir Kitapla Bin Yaşa” Ödünç Kabartma Kitap Projesi kapsamında 200 adet  şiir, öykü ve roman kabartma olarak basılıp raflardaki yerini aldı. Bu Projede Konak Belediyesi Muzaffer İzgü Kitaplarından 20 adetlik bir set ile, Liyakat Derneği de bu kampanyaya destek amacıyla özel bir gece düzenleyerek 35 Kabartma kitap ile en çok Kitap basılması için bağış yapan kurumlardan oldu.

2) 2015 yılında çocuklarına masal kitabı okumak isteyen görme özürlü ebeveynlerin bu isteklerini gerçekleştirmeleri için başlattığımız “Çocuğumla Kitap Okuyorum Projesi“ Dokuz Eylül Rotary Kulübünün elde ürettikleri oyuncak desteğiyle “Oyuncaklı Kabartma Masal Kitapları“ olarak geliştirildi. Bu uygulamada; Masal kitaplarının betimlemeli Braille baskıları, kitabın mürekkep baskısı ve masal kahramanı oyuncak ile birlikte  gönderilmekte, böylece çocuk resimli kitaptan masalı takip edip, oyuncak ile oynarken ebeveyn de kabartma yazılı kopyasından çocuğuna kitap okuyabilmektedir.

3) Türgök, DR.Oetker ile birlikte ilk olarak Kabartma tatlı tarif kitapçığının basımını ve görmeyenlerle birlikte tatlı atölyesi çalışmasını gerçekleştirdi.

4) Türgök tarafından TEOG sınavları için hazırlanan 600 adet Kabartma ve 500 adet sesli Hazırlık Kitabı Türkiye’deki 16 Görme Engelliler okuluna gönderildi.

5) Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları Okul Aile Birliğinin sponsorluğu ile gerçekleştirilen 2018 EKPSS Projesi ile üyelerimize Kabartma ve Sesli Hazırlık Kitaplarını gönderdik.

6) Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, Göztepe Rotaract Kulübü ile birlikte; 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Selin İşevcan’ın katkılarıyla hazırlanan “Yaşamımızı Kolaylaştıran Bazı Görgü Kuralları” konulu çalışmayı Kitaplık üyesi gençlerin katılımı ile uygulamalı olarak Pasaport Kordon Otel'de gerçekleştirdi.
Gençlerin iş ve özel hayatlarında sıklıkla kullanabilecekleri bazı görgü kurallarının Selin İşevcan'ın anlatımı ile başlayan çalışma daha sonra anlatılanların uygulandığı bir yemek ile devam etti. Çalışmaya katılanlara Rotary Akademi tarafından Sertifika ve TÜRGÖK tarafından da Katılım Belgesi verildi. 
Çalışma sırasında anlatılan konu notları da Türgök tarafından hazırlanan kabartma baskılı bir kitapçık ve sesli Cd olarak çalışmaya katılanlara dağıtıldı.
Bu çalışma notları, isteyen Türgök üyelerine de Kabartma Kitapçık veya sesli CD olarak gönderildi.

7) Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nın Kitaplığımız ile ortaklaşa yürüttükleri “Türk Müziğinde Kabartma Nota Eğitim Materyali Hazırlama Projesi” kapsamında üretilen Kabartma Nota Kitapları basılarak Kitaplığımız raflarındaki yerini aldı. Artık görmeyenler de bu Proje sayesinde Kabartma notalar eşliğinde çalışmalarını yapabilecekler.

8) Aralık ayında Benan Bilek ve Armağan Portakal’ın yaratıcısı olduğu “Yaşam Elekleri Projesi“nde işlenen elekler, İzmir Sanat Merkezi’nde sergilendi. İşledikleri elekleri Türgök’e bağışlayan dostlara, Proje yaratıcılarına ve bu elekleri bağış karşılığı edinerek Türgök’ün Kabartma Kitaplarına katkı sağlayan herkese sonsuz  teşekkürler.

9) Brüksel’deki Avrupa Parlamentosunda “Faces of Turkey”(Türkiye’nin Yüzleri) adlı Sergide Türkiye’deki Sivil Toplum çalışmalarını anlatarak Türkiye’yi temsil eden 11 Sivil Toplum Kuruluşundan biri de Türgök idi. Kitaplık olarak yaptığımızçalışmalarısergiye katılan ziyaretçilere anlatma  ve Kitaplığımızı tanıtma fırsatı bulduk.

Sergi açılışına katılan Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, bizleri makamında kabul ederek; Brüksel’de yaşayan görmeyenlerle ilgili neler yapılabileceği konusunda görüştü.

ÖDÜLLERİMİZ: 

1) İzmir Özel Çamlaraltı Koleji’nin  “Cumhuriyete ve Kentimize Sahip Çıkanlar” ödülünün 17.si  Kolejde yapılan tören ile Türgök Başkanımız Tülay Yazgan’a verildi.

2) Güzelyalı Rotaract Kulübü, 2017 yılı Meslek Hizmet ödülünü yapılan bir Kulüp toplantısında Türgök Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan’a sundu.

3) "Ege Geriatri Derneği" 2018 yılında 11.sini gerçekleştirdiği "İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU"nda "İleri Yaş Dostu Eğitimci" ödülünü TÜRGÖK Başkanı Tülay YAZGAN'a sunmuştur. İleri Yaş Dostu olmak; topluma hizmetleriyle örnek olmuş, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden veya yaşlılık alanında hizmet vermiş şahsiyetler için Ege Geriatri Derneği'nin uygun bulduğu bir tanımlamadır.

4) Erkan Sevinç’in kaleme aldığı “70 HAYAT” kitabında İzmir’e gönül veren 70 kişi anlatılıyor. TÜRGÖK Başkanı Tülay YAZGAN da 4.bölümde “Körleri Uçuran Kadın” başlığı ile yer alıyor. 

 

Go Back